Mateřská škola Sluníčko

Učitelé

 

 

  

pedagogický sbor:  

Hana Tlášková

vedoucí učitelka MŠ
Gabriela Zelenková učitelka MŠ
Kamila Davídková učitelka MŠ -  MD

Tereza Tichá

učitelka MŠ -   MD

Eva Ješková

Jiřina Sedláčková

učitelky MŠ

Vladimíra Strunecká

Lenka Zadáková  

  

 

Nepedag. zaměstnanci

školnice-uklizečka

Kristýna Šťastná

Aneta Grunclová

 učitelky MŠ