Základní škola Chvatěruby

Školská rada

1.11.2005 založena Rada školy, jejími členy jsou:

pro šk. rok 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 -2022

za ZO - paní Pavlína Grunclová

za ZŠ - paní Věroslava Davídková

za rodiče - paní Petra Ravič

 

volba složení Školské rady proběhla v říjnu 2021 - stejné složení členů ŠR

 

9/2022 - nové složení školské rady

jednání ŠR dne 22.11.2022

Volba školské rady: za ZO Chvatěruby: MgA. Anna Kašparová

                             za ZŠ Chvatěruby: Věroslava Davídková

                             za rodiče: Jana Šandová

 

ŠK.ROK 2023/2024