Základní škola Chvatěruby

Organizace školního roku              

Školní rok 2023/2024

Zahájení školního roku  - v pondělí 4. září 2023

v 8.00 hodin -  před školou

Tento den děti odchází domů po zahájení, kolem 8.30 h.

žáci 1.ročníku: výuka     5.9. 2023  od 7.45h. do 9.30 h.

                                       dále dle rozvrhu, který žáci obdrží 5.9.2023

žáci 2.-5.ročníku: výuka  5.9.2023 od 7.45h do 11.30 h.,  dále dle rozvrhu

přihlašovací lístky do ŠD a na obědy,rozvrhy a další tiskopisy obdrží žáci 5.9.2023

5.9.2023- pro přihlášené děti na obědy do ŠJ - zajištěné obědy

               - pro přihlášené děti do ŠD - zajištěna družina

Začátek vyučování od 4.9.2023 je každý den od 7.45 h., nejdéle do 14.10 h.

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024 V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH. STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH, ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOLÁCH A KONZERVATOŘÍCH

 Období školního vyučování a období školních prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů. Informace k organizaci školního roku 2023/2024 vycházejí z výše uvedených právních předpisů.

 

Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí  4. září 2023.

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023.

Vánoční prázdniny začínají v sobotu 23. prosince 2023 a končí v úterý 2. ledna 2024. Vyučování začíná ve středu 3. ledna 2024.

Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno ve středu 31. ledna 2024.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2024.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

19.2. - 25. 2. 2024 Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín

 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března 2024.

Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2024.

Hlavní prázdniny trvají od 29. června 2024 do 1. září 2024.

Vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024.