Školní jídelna

Zprávy ŠJ

 V tomto školním roce
2023/2024 je i nadále možné platit stravné v hotovosti, nebo  převodem z účtu na měsíc následující a to do 25. dne v měsíci. . Strávníci dostanou přihlášku ke stravování ( je důležité vyplnit datum narození strávníka  a zatrhnout způsob placení). Vyplněné přihlášky prosím vrátit  do 6. září.

 

  Placení v hotovosti je možné denně ráno od 6.00 do 8.00 v kanceláři ŠJ.

 

V září se platí do 12.9. stravné na září  a do 25.9. je nutné zaplatit stravné na říjen !

 

Další placení bude do 25.10. na listopad,do 25.11.  na prosinec  atd.  

Stravné se vybírá zálohově a vyúčtování bude provedeno v polovině školního roku (vráceno bude na účet během měsíce února)  a na konci školního roku (bude vráceno v průběhu měsíce září).

 

I nadále se odhlašují i přihlašují strávníci den dopředu do 14.00 hodin osobně v ŠJ, nebo na tel. čísle 315787037. Neodhlášená strava je strávníkovi účtována.

Jestliže nebude stravné uhrazeno včas, jídelna stravování neposkytne.

 

     číslo účtu:     19-466032389/0800   

                                     

 Změnu čísla Vašeho účtu, ze kterého platíte stravné,prosím ihned nahlašte vedoucí školní jídelny!                                                    

 

  variabilní číslo:  uvádějte prvních 6 čísel rodného čísla 

   

 

   Jelikož  se platí na měsíc dopředu-  poslední platba proběhně v květnu 2024.