Školní družina - informace

 !!!!! ŠD je od 5.9.2023 v provozu od 6.00 do 16.30 h.